Укр
Укр
Квитки тут
Перший у Східній Європі
форум Industry 4.0
КВЦ Парковий, Київ
повернемося після перемоги
Квитки тут
TRANS4MATION ФОРУМ — ТЕХНОЛОГЇЇ ЗМІН
Платформа розвитку технологій Industry 4.0 та Sustainable бізнес-моделей у країнах Східної Європи. Щорічно форум збирає лідерів, які трансформують бізнес і прагнуть змін. Головний драйвер конкурентоспроможності на сучасних ринках — це технології Industry 4.0.
ЧОМУ ЦЕ ТАК ВАЖЛИВО?
Економічні процеси пришвидшуються, конкуренція стрімко зростає — для того, щоб вижити, потрібне впровадження принципово нових рішень.
Ми зосереджені на тому, як підвищити ефективність роботи бізнесу завдяки використанню інструментів Industry 4.0.
УЧАСНИКИ,
ЯКІ ТРАНСФОРМУЮТЬ БІЗНЕС
 • Управлінці C-рівня
  Власники бізнесу, виконавчі, операційні, технічні, фінансові та екологічні директори, які шукають інструменти для розвитку бізнесу.

 • Менеджери нової економіки
  Менеджери, які спираються на техноцентричне управління, практикують стале керування і будують стійкий до викликів бізнес.

 • Керівники напрямів бізнесу
  Team Leads бізнес-напрямків, які хочуть підвищити фінансову ефективність.

 • Агенти змін
  Персони, які цікавляться новою економікою та впливають на зміну структури ринків.

Квитки тут
ГОЛОВНІ ТЕМИ ФОРУМУ
Ефекти впровадження Industry 4.0
Практичні кейси від українських і міжнародних компаній з отримання ефекту від впровадження технології Industry 4.0, побудови безлюдних ефективних виробництв та успішної інтеграції з цілями сталого розвитку.
Sustainable бізнес-моделі
Циркулярна економіка, Європейський зелений курс — стратегії, які мають перетворити економіку країн світу в ресурсоефективну економічну модель.
Інноваційні методи зміни бізнес-моделей виробництв для побудови стійкого майбутнього.
Екосистема Industry 4.0
Industry 4.0 змінює принципи ринкової конкуренції.
Кооперація дозволяє випускати більш інноваційні спільні продукти на платформі Промислового Інтернету речей (IIoT), алгоритмів обробки великих даних (Big Data Analyst), цифрових двійників (Digіtal Twins).
ПРОГРАМА
БІЗНЕС-КЕЙСИ
INDUSTRY 4.0

Практика використання технологій Industry 4.0.
Від впливу на ефективність та конкурентоспроможність бізнесу до поштовху до розвитку економік країн.

ПРОСТІР
ТРАНСФОРМАЦІЇ

Особливий простір, де можна побачити в дії технології, сервіси, проєкти і напрацювання екосистеми Industry 4.0.

ЕКОСИСТЕМА
INDUSTRY 4.0 Й 5.0

Networking-простір комунікацій та дискусій.
Тут агенти змін обговорюють розвиток бізнесу та участь в екосистемі Industry 4.0 й 5.0.

DIGITAL
PROCUREMENT HUB

Неможливі інновації.
Круглий стіл про виклики бізнесів і потреби в новому типі економічного зростання.

МЕДІАПРОСТІР

Простір комунікації з представниками екосистеми, втілювачами Industry 4.0 і Sustainable бізнес-моделей.

ЗАПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ

Платформа запитань та відповідей з драйверами Industry 4.0.
Це нагода зруйнувати четверту стіну для відвертого діалогу й обміну корисними порадами.

  Відправити
  ЕФЕКТИ INDUSTRY 4.0
  Smart Factory
  Повністю інтегровані корпоративні виробничі системи, які здатні оперативно реагувати на мінливі умови виробництва, вимоги мереж постачання і задовольняти потреби клієнтів.

  «Розумні» фабрики націлені на індивідуалізований під клієнта випуск виробів зі збереженням максимальної ефективності виробництва. Забезпечується це завдяки високому рівню цифровізації та автоматизації підприємства.

  Навіщо це потрібно бізнесу?
  • Пришвидшення виводу на ринок нового продукту на 20-50%.
  • 95+% вчасне виконання завдань клієнтів.
  • Швидка індивідуалізація продукту під клієнта.
  • Підвищення ефективності використання обладнання.
  • Скорочення часу на виконання замовлення.
  Virtual Reality (VR)
  Це створений технічними засобами світ, який передається людині через її відчуття: зір, слух, дотик і інші. Віртуальна реальність імітує як вплив, так і реакції на вплив. Для створення переконливого комплексу відчуттів реальності комп'ютерний синтез властивостей і реакцій віртуальної реальності проводиться у реальному часі.

  Віртуальна реальність дозволяє, наприклад, навчати працівників високотехнологічних галузей взаємодіяти з об’єктами ремонту у безпечному середовищі.

  Навіщо це потрібно бізнесу?
  • Підвищення якості навчання нових фахівців.
  • Скорочення витрат на навчання працівників, розробку нових продуктів.
  • Можливість контролю стану бізнесу з будь-якої точки світу.
  • Візуальна можливість моделювання результатів зміни процесів.
  Artificial Intelligence (AI)
  Це технологія, завданням якої є імітація людської поведінки для виконання конкретних завдань та здатність до самонавчання. Це не формат і не функція — це процес, вміння думати та аналізувати дані. AI не призначений для заміни людини. Його мета — розширити межі людських здібностей та можливостей. Тому ця технологія є цінним бізнес-ресурсом.

  Навіщо це потрібно бізнесу?
  • Підвищення якості та швидкості прийняття управлінських рішень завдяки обробці великої кількості даних та їх варіантів (Big Data).
  • Штучний інтелект не хворіє, не ходить у відпустку, не помиляється.
  Predictive Maintenance (PM)
  Штучний інтелект на основі аналізу стану обладнання передбачає аварійні зупинки або пошкодження обладнання, та планує дії з обслуговування та ремонту.
  Концепція, що націлена на підвищення надійності роботи обладнання.

  Навіщо це потрібно бізнесу?
  • Зменшення витрат на ремонти та обслуговування обладнання на 10-40%.
  • Зменшення простоїв обладнання на 30-50%.
  • Перехід від ресурсоємної технології планово-попереджувальних ремонтів до технології підвищення надійності роботи обладнання.
  Industrial Internet of Things (IIoT)
  Це система, що інтегрує в єдине ціле пристрої, обладнання та бізнес-процеси підприємства. Промисловий Інтернет речей збирає та аналізує всю інформацію підприємства, щоб дати можливість приймати управлінські рішення на основі достовірних даних.

  Навіщо це потрібно бізнесу?
  • Прийняття бізнес-рішень на основі отримання в реальному часі достовірної інформації безпосередньо з обладнання, датчиків.
  • Швидке підключення в єдину систему управління різного обладнання, датчиків, сенсорів.
  Machine Learning (ML)
  Великий підрозділ штучного інтелекту, що вивчає методи побудови алгоритмів, здатних навчатися.
  Він містить безліч методів для розробки алгоритмів, здатних вирішити задачу непрямим способом, а на основі пошуку закономірностей в різноманітних вхідних даних.

  Навіщо це потрібно бізнесу?
  • Підвищення швидкості та якості прийняття рішень.
  • Дозволяє знайти закономірності у великій кількості даних, які людині знайти важко.
  • Прогнозування події в майбутньому для прийняття управлінських рішень.
  Machine Vision (MV)
  Технологія автоматичної фіксації та обробки зображень нерухомих та рухомих об’єктів за допомогою комп’ютерних засобів. Контроль якості та облік у будь-якому процесі виробництва, де потрібен візуальний моніторинг.

  Навіщо це потрібно бізнесу?
  • Скорочення витрат на підтримку якості продукції на 10-40%.
  • Заміна персоналу на виробництві, в службах контролю якості.
  • Підвищення якості та оперативності в обробці інформації.
  • Скорочення витрат по обліку на виробництві.
  • Підвищення достовірності інформації для прийняття рішень
  Augmented Reality (AR)
  Технологія, що поєднує два світи: реальний, навколо нас, та віртуальний. Важливий та базовий інструмент бізнесу, що використовує технології Industry 4.0. Наприклад, дозволяє відображати показання датчиків та інструкцій з технічного обслуговування під час ремонту.

  Тім Кук, генеральний директор компанії Apple, неодноразово заявляв, що AR сьогодні є найбільш перспективною технологією. За його словами, доповнена реальність — настільки ж грандіозна ідея, як і створення смартфона.

  Навіщо це потрібно бізнесу?
  • Скорочення витрат на доступ та обробку інформації в реальному часі.
  • Підвищення якості сприйняття інформації.
  • Підвищення якості навчання нового персоналу.
  Digital Twins
  Цифровий образ вашого підприємства, який містить як візуальне представлення, так і усі інформаційні потоки бізнес-процесів сучасного бізнесу.

  Будь-яка змістовна дія у реальному світі може бути блискавично відображена в цифровій моделі та навпаки. Деталізація не обмежена, але залежить від вимог бізнесу та розміру інвестицій у розвиток моделі та підтриманні її в актуальному стані.

  Навіщо це потрібно бізнесу?
  • Можливість управляти бізнесом в реальному масштабі часу з будь-якої точки світу.
  • Можливість моделювати на цифровому двійнику різні сценарії інвестицій в модернізацію нового обладнання, зміну стратегій управління, зміну бізнес-процесів.
  Квитки тут
  КВИТКИ
  Бізнес
  6 000 грн
  • Networking з учасниками форуму
  • Простір трансформації Industry 4.0
  • Personal talk зі спікерами
  • Інтерактивна Q&A-сесія
  • Food-простір
  • Eкосистема Industry 4.0
  Купити квиток
  Бізнес +
  9 000 грн
  • Networking з учасниками форуму
  • Простір трансформації Industry 4.0
  • Personal talk зі спікерами
  • Інтерактивна Q&A-сесія
  • Food-простір
  • Eкосистема Industry 4.0
  • Паркомісце на вертодромі
  • Networking зі спікерами форуму
  • Вечірка та DJ Set
  Купити квиток
  Захід проходитиме з дотриманням усіх карантинних вимог, що діятимуть на території міста Київ станом на 1 квітня 2022 року.
  ПАРТНЕРИ
  Інформаційні партнери
  Медіапартнери
  Організаційні партнери
  Контакти
  Локація
  Бажаєте отримати більше деталей про форум?
  Залишайте Ваші контактні дані, і ми зв'яжемося з Вами

   Відправити
   Ми використовуємо файли cookie, щоб покращити ваш досвід роботи. Продовжуючи відвідувати цей сайт, ви погоджуєтеся на використання файлів cookie
   +